DANGRADERING

Før en dangradering må det være gitt tillatelse fra klubbhovedinstruktøren til hver enkelt utøver.

Utøvere som skal gradere seg til shodan og nidan melder seg opp til gradering på vanlig måte som ved kyugradering. Alle nødvendige papirer leveres til respektive medlemsklubb innen den påmeldingsfrist satt av arrangørklubb for gasshukuen.

Klubber som har utøvere som skal gradere seg til sandan, yondan eller godan melder seg opp til gradering på vanlig som ved kyugradering. I tillegg minimum 3 uker før gradering sende e-post til Teknisk Komitè om godkjenning. Denne e-posten skal sendes av hovedinstruktør i klubben. Alle nødvendige papirer leveres til respektive medlemsklubb innen den påmeldingsfrist satt av arrangørklubb for gasshukuen.

Graderingsskjema

Det neste som må være ordnet før selve graderingsdagen er å fylle ut 1 stk graderingsskjema som sensor skal benytte ved din gradering. Til dette graderingsskjema skal 1 stk passbilde knipses fast i graderingsskjemaet. Så leveres skjemaet med bilde inn sammen med karatepasset ditt. Dette skal leveres inn, ferdig utfylt, i klubbene før påmeldingsfristen til gasshukuen går ut. Det er utøveren sitt ansvar at skjemaet er riktig utfylt.

DAN graderingsskjema
Eksempel på utfylling DAN skjema

Er du i tvil til disse prosedyrene bør du kontakte din hovedinstruktør for veiledning. Kan ikke hovedinstruktør svare på dine spørsmål kan hovedinstruktør kontakte Teknisk komité.

Det er mulig å dangradere seg på følgende steder og tidspunkt:

De som ønsker å dangradere til shodan og nidan kan velge mellom følgende steder:
• Sommergasshu i juni i Sandefjord
• Sommergasshu i juni på Stord
• Høstgasshuku i november i Bergen
• Julegasshuku i desember i Sandnes

De som ønsker å dangradere seg til sandan, yondan eller godan kan gradere seg:
• ved hovedgasshukuene i Stord i juni og Bergen i november .
• ad hoc samlinger i regi av JKA Norway.

All dangradering, shodan til godan, skal i utgangspunktet skje i Norge. Muntlig aksept om dangradering i utlandet må være gitt fra sjefsinstruktør i JKA Norway.

JKA Norway