JKA GRADERING

Barn opp til og med 12 år graderer seg til 9. kyu. Ved bestått grad vil utøveren motta et hvitt belte med gul stripe på midten av beltet.
Fra og med 13 år og oppover kan utøveren prøve seg direkte på 8.kyu.

En utøver i JKA Norway kan kun kyu-gradere seg maksimum to ganger i året.
Fra 1. kyu til 1. dan må en vente 1 år før en kan prøve seg til svarte belte. For å gradere seg videre til 2.dan (nidan) må en vente minimum 2 år. Til 3.dan (sandan) må en vente minimum 3 år og slikt fortsetter det med 4.dan (yondan), 5.dan (godan) og 6.dan (rokudan).

Det er ingen nedre aldersgrense for gradering til Shodan. Nedre aldersgrense for nidan er 16 år og for sandan er nedre aldersgrense 21 år.

JKA Norway sine dangraderinger som foruten er godkjent av JKA World Federation er også godkjente av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges kampsportforbund (NKF).

De som ikke består sin dangradering må vente minimum 6 måneder før de kan prøve seg igjen.

Kyu graderingsavgifter
Den som skal opp til gradering plikter å betale følgende avgift til JKA Norway:

9. – 1. kyu: Kr 200,-
Graderingsavgiften for 0. – 1. kyu refunderes ikke uansett utfall av graderingen, med mindre vedkommende uforskyldt blir forhindret fra å stille til gradering.

Dan graderingsavgifter

1. dan: Kr 1.400,-
2. dan: Kr 1.500,-
3. dan: Kr 2.000,-
4. dan: Kr 2.500,-
5. dan: Kr 3.000,-

I graderingsgebyret til 1. dan på kroner 1400,- inkluderes det internasjonale svartbeltepass.
Ved dangradering refunderes avgiften minus kr 300,- dersom vedkommende ikke består graderingen.

JKA Norway ivaretar registreringen av dangraderinger overfor JKA hovedkvarter i Japan.

Alle graderingssensorer skal gradere i karate-gi eller dommerantrekk.

Les mer om graderingspensum her: JKA Norway Graderingspensum

JKA Norway